• Zadzwoń do nas


    533 669 422

  • Napisz do nas


    kontakt@afrotena.pl

Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA

FUNDACJA OSÓB CHORYCH NA OTYŁOŚĆ OD-WAGA

Uprzejmie informuję, że dołączyłam do Komitetu Ekspertów Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA

Chcieliśmy podkreślić, że zarówno ja, jak i cała Nasza Poradnia, zdecydowanie popieramy działania Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA - jedynej działającej w Polsce fundacji walczącej o prawa dzieci, młodzieży i osób dorosłych chorych na otyłość.

Fundatorką Fundacji jest Pani Magdalena Gajda (chora na otyłość olbrzymią) -  Społeczny Rzecznik Praw Osób Chorych na Otyłość, specjalista ds. komunikacji społecznej, public relations (współpraca z mass mediami, zarządzanie sytuacją kryzysową, komunikacja wewnętrzna) i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a także dziennikarka prasowa i internetowa, felietonistka, reportażystka i sprawozdawca sejmowy (specjalizacje: zdrowie, społeczeństwo – w tym osoby z niepełnosprawnościami).

Cel Fundacji (wersja skrócona)
Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie szeroko rozumianej pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, chorym na otyłość, oraz ich rodzinom i opiekunom, a także współpracującym z nimi profesjonalistom różnych dziedzin, jak również opracowywanie i realizacja przedsięwzięć mających na celu polepszenie warunków i jakości funkcjonowania osób chorych na otyłość we wszystkich obszarach życia jednostki i społecznego.

Komitet Ekspertów Fundacji:
http://od-waga.org.pl/fundacja-od-waga/komitet-ekspertow.html


Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA

dr Agata Gaździńska


<< Powrót

facebook