• Zadzwoń do nas


    533 669 422

  • Napisz do nas


    kontakt@afrotena.pl

Otyłość wg wskaźnika masy ciała BMI - propozycja rozszerzenia 3-stopniowej kasyfikacji (streszczenie artykułu)

OTYŁOŚĆ WG WSKAŹNIKA MASY CIAŁA BMI - PROPOZYCJA ROZSZERZENIA 3-STOPNIOWEJ KASYFIKACJI (STRESZCZENIE ARTYKUŁU)

Z cyklu "ZDOBYWAMY WIEDZĘ", proponuję zapoznanie się ze streszczeniem artykułu nt. propozycji rozszerzenia 3-stopniowej klasyfikacji stopnia otyłości wg BMI

Propozycja poszerzonej klasyfikacji stopnia zaawansowania otyłości według wskaźnika masy ciała (BMI) u chorych kierowanych na leczenie bariatryczne (streszczenie artykułu)
Autorzy: Mariusz Wyleżoł, Agata Gaździńska, Ewelina Kaniewska, Aleksandra Mojkowska

Otyłość jest współcześnie jednym z najistotniejszych, a zarazem najbardziej lekceważonych problemów zdrowotnych w skali świata. Do określenia stopnia jej zaawansowania stosuje się powszechnie wskaźnik masy ciała (body mass index – BMI). W tradycyjnej klasyfikacji stanu odżywienia istnieją trzy stopnie otyłości: otyłość I°, otyłość II° oraz otyłość III°. Coraz większa liczba osób chorujących na otyłość olbrzymią oraz skrajnie olbrzymią spowodowała, że tradycyjna trójstopniowa klasyfikacja otyłości według wskaźnika BMI w praktyce chirurgii bariatrycznej okazała się niewystarczająco precyzyjna. W tej sytuacji opracowano poszerzoną, bardziej szczegółową klasyfikację otyłości, opartą na wiedzy, że wraz ze wzrostem wskaźnika BMI zwiększa się ryzyko wystąpienia powikłań otyłości. Proponowana, rozbudowana skala oceny otyłości olbrzymiej według wskaźnika BMI daje możliwość bardziej precyzyjnej oceny stopnia zaawansowania choroby, a tym samym ryzyka rozwoju jej powikłań oraz ryzyka wystąpienia powikłań po operacjach bariatrycznych. Jej wdrożenie do praktyki klinicznej w opinii autorów umożliwiłoby bardziej precyzyjne opisywanie chorych kierowanych do leczenia zabiegowego z powodu otyłości.

Obesity is today one of the most important and, at the same time, the most neglected health problem in the world. The body mass index (BMI) is commonly used to determine the stage of obesity. In the current classification, there are three stages of obesity: grade I, II and III. The increasing incidence of people suffering from morbid obesity and super morbid obesity means that the traditional three-stage classification of obesity has proven to be not precise enough in the practice of bariatric surgery. We propose an expanded, more detailed classification of obesity, based on the knowledge that the risk of complications of obesity increases together with an increase of BMI. The proposed expanded scale of assessment of super morbid obesity, according to BMI, makes it possible to diagnose the severity of the disease more precisely, and, at the same time, to assess the risk of complications developing further and the risk of complications arising following bariatric surgery. The introduction of the expanded classification of BMI into clinical practice would enable a more accurate description and classification of patients referred for surgical treatment of obesity.

słowa kluczowe:
wskaźnik masy ciała, BMI, otyłość, chirurgia bariatryczna

więcej: http://www.termedia.pl/Propozycja-poszerzonej-klasyfikacji-stopnia-zaawansowania-otylosci-wedlug-wskaznika-masy-ciala-BMI-u-chorych-kierowanych-na-leczenie-bariatryczne,98,27541,0,0.html


<< Powrót

facebook