• Zadzwoń do nas


  533 669 422

 • Napisz do nas


  kontakt@afrotena.pl

Dla kogo najlepsza operacja bariatryczna?

DLA KOGO NAJLEPSZA OPERACJA BARIATRYCZNA?

Wytyczne dla pacjentów decydujących się na operację bariatryczną

Zgodnie z polskimi rekomendacjami, opartymi na wytycznych europejskich i opracowanymi przez wielospecjalistyczny zespół, do leczenia operacyjnego kwalifikują się chorzy:

 • z BMI >=40;
 • z BMI 35-40 i z chorobami towarzyszącymi, w przypadku których wywołany chirurgicznie ubytek masy ciała spowoduje poprawę lub ustąpienie choroby (na przykład: zaburzenia metaboliczne, choroby sercowo-oddechowe, zwyrodnieniowe choroby stawów, problemy psychologiczne związane z otyłością i tym podobne);
 • Wymienione wartości BMI odnoszą się do wskaźnika aktualnego bądź udokumentowanego w przeszłości; należy przy tym podkreślić, że: a) utrata masy ciała w wyniku intensywnego leczenia przed operacją (chorzy, w przypadku których BMI okazał się niższy niż wartość wymagana do operacji) nie jest przeciwwskazaniem do planowanej operacji bariatrycznej; b) operacja bariatryczna jest wskazana u chorych, którzy zaczęli ponownie tyć po znaczącym ubytku masy ciała w wyniku leczenia zachowawczego.

U dzieci i młodzieży ze znaczną otyłością zabieg bariatryczny może być rozważany, jeśli chory:


 • Jest dotknięty co najmniej jedną chorobą towarzyszącą, a jego BMI jest równe bądź przekracza 40 (lub >99,5 percentyla odpowiednio do wieku);
 • Przebył co najmniej 6-miesięczne leczenie zachowawcze otyłości w specjalistycznym ośrodku; 
 • Wykazuje cechy kostnej i rozwojowej dojrzałości; 
 • Jest zdolny do poddania się całościowej medycznej i psychologicznej ocenie przed leczeniem operacyjnym i po nim; 
 • Deklaruje uczestnictwo w pooperacyjnym wielospecjalistycznym programie leczenia; Ma dostęp do zabiegu operacyjnego w ośrodku ze specjalistycznym zapleczem pediatrycznym (pielęgnacyjnym, anestezjologicznym, psychologicznym i opieki pooperacyjnej).
U chorych po 60. roku życia wskazania do operacji powinny być rozpatrywane indywidualnie. W tej grupie chorych należy wykazać przewagę korzyści z leczenia operacyjnego nad ryzykiem operacji. U osób starszych głównym celem operacji jest poprawa jakości życia.

Ważnym etapem kwalifikacji chorych do leczenia chirurgicznego jest edukacja przedoperacyjna. Powinna uwzględniać dostarczenie choremu wszelkiej możliwej wiedzy na temat proponowanego postępowania, spodziewanych wyników, ale także zagrożeń. Bardzo często chorzy zgłaszają się na pierwszą konsultację po wcześniejszym zdobyciu informacji zarówno od innych pacjentów, jak i mediów, zwłaszcza z Internetu. Wiedza ta jest zazwyczaj wybiórcza i nieusystematyzowana. Stąd też rolą zespołu sprawującego opiekę nad chorym kwalifikowanym do leczenia operacyjnego jest zweryfikowanie tej wiedzy oraz dostarczenie choremu informacji, które pozwolą mu na wyrażenie świadomej zgody na proponowaną terapię.

Wśród możliwych przeciwwskazań do operacji bariatrycznej można wymienić:

 • Brak właściwej opieki medycznej;
 • Brak możliwości uczestnictwa w programie wieloletniej opieki pooperacyjnej, dzięki której możliwe jest osiągnięcie zadowalających efektów leczenia i szybkie podjęcie określonych działań w razie pojawienia się jakichkolwiek powikłań. Pacjenci bariatryczni tak naprawdę powinni być przez całe życie pod kontrolą lekarską;
 • Niestabilne zaburzenia psychiczne, ciężka depresja, zaburzenia osobowości, chyba że leczenie operacyjne będzie zalecane przez psychiatrę doświadczonego w leczeniu otyłości; 
 • Nadużywanie alkoholu lub uzależnienie od leków; 
 • Choroby zagrażające życiu w krótkim okresie czasu;
 • Niezdolność do sprawowania opieki nad samym sobą lub brak wsparcia rodziny bądź otoczenia przez długi czas.

dr Agata Gaździńska

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych publikowanych na stronie www.afrotena.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody właściciela strony!

<< Powrót

facebook